Systemer til planlægning og udførelse – optimal forudsigelig styring af robotassisterede produktionsprocesser

Produktionstrin som polering, slibning eller rensning af komponenter med komplekse friform oveflader er nødvendige, for at opnå den ønskede kvalitet af et produkt. Dog er disse processer monotone og fysisk anstrengende for mennesker. Produktionskvaliteten afhænger meget af menneskets erfaring og træthed. Nuværende robotløsninger til denne slags processer kræver omhyggelig og tidskrævende programmering. Især i high-mix-low-volume […]

Systemer til planlægning og udførelse – brugervenlige og fleksible universelle styringssystemer til den automatiserede produktion

Et problem i den automatiserede HMLV-produktion er at styre de forskellige enheder, der er til stede i en produktionscelle, som fx roboter og 3D-printer. Næsten alle nuværende styringssystemer kan som regel kun kontrollere ét af disse enheder, maksimalt to (fx programmerbar logisk styring (PLC) og roboter). Dette medfører indsatsen af mange forskellige styringssystemer, der alle […]

Automatiseret fremstilling og materialehåndtering i HMLV-produktion

Teknologibarrierer, manglende viden og uklarheder om fordelene er i dag grunden til at mange SMV’er ser bort fra at gøre brug af simulerings- og robotløsninger. For at fremme automatiseringen i regionens små og mellemstore virksomheder, arbejder SDU isammen med Easy Robotics ApS og to netværkspartnere om at udvikle en demonstrator, der skal tydeliggøre fordelene ved […]