Demonstratorer

Fremme af automatisering gennem InProReg

Den rigtige brug af moderne og automatiserede produktionsteknologier er afgørende for at vedblive konkurrencedygtig på trods af relativt høje regionale lønomkostninger. Desværre er fleksible og automatiserede produktionsløsninger til overkommelig priser sjældne at finde, især for HMLV (high-mix-low-volume)-produktionen, som er kendetegnet ved stadig skiftende produkter med lave styktal. HMVL er vigtig for den skræddersyede produktion og forekommer i mange SMV’er, hvormed den udgør en stor del af det dansk-tyske nettoudbytte.

For at fremme den fleksible og automatiserende produktion i regionen, er projektpartnerne indgået i et samarbejde med i alt 16 virksomheder, for at udvikle forskellige demonstratorer med en størst mulig salgbarhed. Hver demonstrator består af en række delprojekter, som dog ikke vil blive beskrevet særskilt i denne korte sammenfatning.

Demonstratorerne

Produktionstrin som polering, slibning eller rensning af komponenter med komplekse friform oveflader er nødvendige, for at opnå den ønskede kvalitet
Et problem i den automatiserede HMLV-produktion er at styre de forskellige enheder, der er til stede i en produktionscelle, som
Teknologibarrierer, manglende viden og uklarheder om fordelene er i dag grunden til at mange SMV’er ser bort fra at gøre