Automatiseret fremstilling og materialehåndtering i HMLV-produktion

Teknologibarrierer, manglende viden og uklarheder om fordelene er i dag grunden til at mange SMV’er ser bort fra at gøre brug af simulerings- og robotløsninger. For at fremme automatiseringen i regionens små og mellemstore virksomheder, arbejder SDU isammen med Easy Robotics ApS og to netværkspartnere om at udvikle en demonstrator, der skal tydeliggøre fordelene ved sådanne løsninger. Ved hjælp af fire konkrete, reale indsatseksempler vil de vise, hvilke fordele fabrikssimuleringsværktøjer og robotløsninger som ProFeederen har for planlægning, procesoptimering og testscenarier, inden der bruges pengemidler til anskaffelse og implementering af sådanne automatiseringsløsninger. Samtidig bliver rammebetingelser og guidelines stillet til rådighed for at støtte virksomhederne ved implementeringen. Dette skal hjælpe regionale SMV’er med at optimere deres produktudvikling og produktionseffektivitet, omkostningskonkurrenceevne og produktkvalitet.

De fire konkrete eksempler som delprojekter indenfor denne demonstrator er:

 1. En digital tvilling af ProFeeder X i matrixproduktionen
  (SDU & EasyRobotics ApS)
 2. Simulering af et automatiseringssytem
  (SDU, EasyRobotics ApS & RK Automation GmbH)
 3. Simulering og billig robot i anvendelse
  (SDU, EasyRobotics ApS & Steel Products DFT Presswork A/S)
 4. On-demand produktion
  (SDU, EasyRobotics ApS)

Demonstratoren udvikles løbende. P.t. bliver der udarbejdet et nyt produktionskoncept i samarbejde med flere virksomheder.

Simuleringsmodel af ProFeeder X.
Automatiseret fremstilling og materialehåndtering i HMLV-produktion

You May Also Like