Systemer til planlægning og udførelse – brugervenlige og fleksible universelle styringssystemer til den automatiserede produktion

Et problem i den automatiserede HMLV-produktion er at styre de forskellige enheder, der er til stede i en produktionscelle, som fx roboter og 3D-printer. Næsten alle nuværende styringssystemer kan som regel kun kontrollere ét af disse enheder, maksimalt to (fx programmerbar logisk styring (PLC) og roboter). Dette medfører indsatsen af mange forskellige styringssystemer, der alle er forskellige i deres håndtering og programmering, hvilket kræver specialistviden fra medarbejderen. Integrationen af disse forskellige systemer gør at det samlede system bliver langsomt og øger risikoen for fejl. Også en integreret visualisering til kontrol- og testformål bliver vanskeligt og er forbundet med høje omkostninger.

For at mindske denne overhead, har Kiel University i InProReg-projektet udviklet en demonstrator i samarbejde med en række virksomheder og andre projektpartnere. Demonstratoren består af forskellige subsystemer, som fx det universelle kontrolsystem, der gør det muligt at kontrollere forskellige slags systemer/enheder.

Dertil kommer et simuleringskoncept, der kan rumme både reelle og simulerede systemer og som muliggør en åben visualisering. Sidst men ikke mindst vil der være en visuel, ensartet programmeringsgrænseflade, der kan bruges til at styre alle systemer og deres indbyrdes kommunikation.

Dette universelle kontrolkoncept støtter styringen, simuleringen og visualiseringen samt programmeringen af de forskellige automatiserede systemer (roboter, 3D-printer osv.) og erstatter de mange enkelte styringssystemer. Det åbne koncept tillader gennemførslen af forskellige styringsopgaver på en og samme platform og gør dermed HMLV-produktionen meget mere fleksibel.

Involverede partnere

Projektpartnere
  • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik
Virksomheder
  • Traser Software
  • Northdocks GmbH
  • Laromed GmbH
Eksempel på forskellige enheder i en produktionscelle (eller en anden produktionsenhed), der skal kommunikere med hinanden – fx via bus-baseret kommunikation (fx ethernet, busforbindelse) eller direkte kabler.
Systemer til planlægning og udførelse – brugervenlige og fleksible universelle styringssystemer til den automatiserede produktion

You May Also Like