Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH (WFG RD)

WFG Kreis Rendsburg-Eckernförde (WFG) får adgang til aktuelle teknologier og procedurer gennem InProReg. WFG deler denne viden og de grænseoverskridende kontakter med regionale virksomheder og institutioner. Sammen med det lokale erhvervsliv iværksætter WFG automatiseringsprojekter og workshops til erfaringsudveksling. Resultaterne af InProReg inkluderes som best practice i udviklingsstrategien for Rendsburg-Eckernförde. Nye branchekontakter danner grundlaget for yderligere tysk-dansk samarbejde og styrker det økonomiske områdes konkurrenceevne.
– Stephan Lubomierski

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Rendsburg-Eckernförde (WFG) støtter små og mellemstore virksomheder (SMV) i produktionsindustrien, bl.a. i vækstprojekter, teknologioverførsel, støtteprogrammer og udvikling af internationale markeder. Som en partner i KielRegions fagfolksnetværk hjælper WFG virksomheder med at kvalificere og sikre medarbejdere og med at danne netværk mellem små og mellemstore virksomheder, industripartnere og eksterne eksperter. WFG er et aktivt medlem af klyngeorganisationerne Maritimes Cluster Norddeutschland og windcomm Agentur Schleswig-Holstein. For den lokale industri organiserer WFG arrangementer til teknologioverførsler med sine samarbejdspartnere. Hertil hører universiteter, handels- og industrikammeret i Kiel, erhvervsforeninger, håndværkskammeret Slesvig-Holsten, udviklingsbanker og andre offentlige partnere. WFG driver to opstartscentre i Eckernförde og Hohenwestedt. WFG styrer Kreishafen Rendsburg og er aktionær i den tyske lasthavn Rendsburg Port såvel som i Kiel Region GmbH, der udfører den regionale forvaltning for distrikterne Rendsburg-Eckernförde, Plön og statens hovedstad Kiel.

Medarbejdere i projektet

Stephan Lubomierski
Projektkoordinator
Rådgivning af lokale virksomheder og organisation af grænseoverskridende arrangementer om automation og R&D transfer

Kontakt

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH & Co. KG
Berliner Straße 2, 2
4768 Rendsburg
Tyskland

Stephan Lubomierski
Tlf: +49 4331  1311 20
Fax: +49 4331  1311 25
Mobil: +49 151 2704 5994

s.lubomierski@wfg-rd.de

Besøg os på