KiWi GmbH

Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH

Implementeringen af ​​moderne produktions- og automationsteknologier er en afgørende forudsætning for at øge konkurrenceevnen for virksomhederne i produktionsindustrien. KiWi GmbH vil bruge kontakterne til forskningspartnerne og resultaterne af InProReg-projektet til at rådgive regionale virksomhederne i udviklingen af ​​individuelle produktions- og automationsteknologier og til at facilitere kontakter.
Dr. Andreas Borchardt

KiWi GmbH sensibiliserer produktionsvirksomheder i regionen for trendemner, innovationspotentialer og finansieringsmuligheder og initierer og ledsager innovations- og samarbejdsprojekter mellem erhvervsliv og forskning.

Medarbejder i projektet

Dr. Andreas Borchardt
Projektleder
KiWi GmbH ser sig selv som bindeled mellem videnskab og industri og
vil etablere kontakt med de regionale virksomheder i Kiel-regionen.

Kontakt

Dr. Andreas Borchardt
KiWi, Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH
Wissenschaftspark Kiel – Neufeldt Haus
Fraunhoferstraße 2-4
24118 Kiel
Tyskland
Tlf: +49 431 2484 200
Fax: +49 431 2484 111
aborchardt@kiwi-kiel.de