Projekt-kick-off: Regionens små og mellemstore virksomheder danner fælles front

Det EU-finansierede InProReg-projekt blev skudt i gang d.13. december. Kick-off arrangementet gav løfter om et frugtbart samarbejde, og kommende innovative løsninger på de udfordringer virksomhederne står over for et marked med et konstant øgende effektiviseringspres.

Jeg tænker hver eneste dag på, hvad kan jeg automatisere. Hvad jeg kan gøre for at gøre os mere konkurrencedygtige på verdensplan – for det er nødvendigt!

Sådan lyder det fra Kim Pedersen, der er fabrikschef for Modulex. Firmaet er repræsenteret i 45 lande og leverer skilte og wayfinding løsninger til nogle af verdens største virksomheder. Men Modulex er som aktør på det globale marked udfordret af de mange lokale skiltefirmaer. Alene i Danmark findes der hundredvis af skiltefirmaer.

Og Kim Pedersen fra Modulex er ikke ene om at føle et konstant pres for effektivisering og procesoptimering. Tværtimod gør det sig gældende for en stor del af regionens små og mellemstore produktionsvirksomheder, som kan opleve, at konkurrerende virksomheder flytter produktionen til Østeuropa, Kina og Indien, hvor de lavere lønomkostninger lokker.

Vi skal være smartere
Et dansk-tysk samarbejde er blevet oprettet med projektnavnet ’InProReg’, som står for Innovativ Produktionsregion. Projektet sigter mod at styrke den regionale konkurrencedygtighed indenfor produktion i Syddanmark og Nordtyskland. Grundtanken er at, at virksomheder i regionen er nød til at være smartere, da de ikke kan konkurrere på løn. I Kim Pedersen fra Modulex’ tilfælde betyder det konkret, at det skal være lettere at handle med hans firma end med konkurrenterne.

Vi er meget udfordrede af, at der ikke er to skilte, der er ens. Det betyder øget kompleksitet. Derfor handler det om at få strømlinet inputtet til fabrikken, fortæller han.

Han tilføjer at hvis Modulex kan få strømlinet inputtet til fabrikken, så baner det også på sigt vejen for øget automatisering og implementering af robotteknologi. Og netop den fornyede viden om de tekniske løsninger, som findes på området er grunden til, at Kim Pedersen og hans firma er gået med i ’InProReg’-projektet.

Det er min ambition at trække noget viden ud af folk, som er eksperter inden for de her områder.

Det er altså ét af projektets delmål at opbygge viden om innovativ produktion. Et andet er at fokusere på netværks- og klyngeaktiviteter, hvilket skal medføre en forretningsudvikling inden for den grænseoverskridende produktion. Begge dele er essentielle i bestræbelserne på at bibeholde arbejdspladser i den dansk-tyske grænseregion og samtidig hente allerede udflyttede arbejdspladser hjem igen.

Mads Clausen Instituttet på SDU Sønderborg er leadpartner på ’InProReg’-projektet. Arne Bilberg og Fei Yu, der begge er lektorer på SDU Sønderborg og tovholdere for projektet, er to af de forskere, som skal dele ud af deres ekspertviden på feltet.

Vi kan hjælpe med at styrke produktionen i regionen ved at udbrede viden om nye systemer og smarte tilgange til styring af forsyningskæderne. Især små og mellemstore virksomheder kunne øge deres konkurrencedygtighed, bl.a. ved at styrke moderne automatiserede produktionssystemer og gennem innovative tilgange til produktudvikling, fortæller lektor Fei Yu.

Vi lærer hurtigere sammen
Zhao Qi fra virksomheden Schneider Electric var én af de over 50 deltagere på kick-off arrangementet. Han ser store perspektiver i det fremadrettede samarbejde.

Det er et godt initiativ. Det skaber en platform, hvor vi kan dele viden på tværs af den dansk-tyske grænse i forbindelse med implementering af robotter og produktionsoptimering. Derudover vil jeg gerne fremhæve begrebet teamwork. Ved at deltage i disse netværksmøder kan vi udvide vor professionelle omgangskreds, udvikle idéer sammen, og i sidste ende lære ting hurtigere end vi ville have gjort, hvis vi sad hver for sig.

’InProReg’-projektet involverer mange partnere, heriblandt Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Hochschule Flensburg, Eckener-Schule Flensburg, KiWi GmbH og Kiel Region GmbH på den tyske side af grænsen, mens virksomheder og stærke regionale aktører som RoboCluster, EUC Syd, Erhvervsakademi SydVest, Erhvervsakademi Sjælland, Easy Robotics ApS og Sønderborg Vækstråd er iblandt partnerne på den danske side af grænsen. For dem var kick-off arrangementet en god mulighed for at komme i kontakt med hinanden og de regionale virksomheder, der var repræsenteret og for sammen at drøfte udfordinger og chancer over en fælles postersession, der fulgte efter arrangementets foredrag.

Vi har indfanget dagens stemning i denne korte video:

Se kick-off-programmet.

Projekt-kick-off: Regionens små og mellemstore virksomheder danner fælles front

You May Also Like