Hochschule Flensburg

Institut for maskinkonstruktion, procesteknik og maritim teknologi

InProReg passer meget godt sammen med vores øvrige aktiviteter indenfor fremme af simuleringsværktøjer til design af maskintekniske produkter med særlig vægt på deres produktionsvenlighed. Vi glæder os over muligheden for at kunne indbringe vores simuleringsbaserede evner og værktøjer i en generel produktionsorienteret ramme, især hvis fokus er på SMV’ernes behov.
– Prof. Axel Krapoth

Vores institut, Procestekniklaboratoriet, fokuserer på simulering af komplicerede mekaniske eller multifysiske problemer, som normalt ikke ligger indenfor SMV’ernes rækkevidde. I mange tilfælde producerer små og mellemstore virksomheder halvfabrikata og er afhængige af deres stærke kunder. De har brug for avancerede metoder, som de normalt ikke har råd til, til at kunne leve op til de ulige vilkår. Vores opgave i projektet er at give og popularisere en platform (af parallelle udviklingsaktiviteter) for at støte dem på dette område. Anvendelsen af ​​platformen vil så blive introduceret i Eckener Skoles erhvervsuddannelsesstruktur.

Medarbejdere i projektet

Prof. Dr.-Ing. Axel Krapoth
Projektleder
Arbejdspakke 3.4: Produktionseffektive produkter under anvendelse af parallelle udviklingsaktiviteter
Numeriske simulationsmetoder, især FEM og MBS

Dipl.-Ing. Joachim Stamp
Videnskabelig medarbejder
Arbejdspakke 3.4: Produktionseffektive produkter under anvendelse af parallelle udviklingsaktiviteter
Numeriske simulationsmetoder, især FEM og MBS

Vi søger efter en dynamisk post-graduate studerende til vores team.

Kontakt

Dr.-Ing. Axel Krapoth
Professor for teknisk mekanik
Institut for maskinkonstruktion, processteknologi og maritime teknologier
Flensburg University of Applied Sciences
Kanzleistraße 91-93
24943 Flensburg
Tyskland

Tlf. +49 461 805 1667

axel.krapoth@hs-flensburg.de

Headerbillede: HS Flensburg/Dewanger