Christian-Albrechts-Universität zu Kiel – Institut for Elektroteknik og IT

Lærestol for Reguleringsteknik

InProReg-projektet er en enestående mulighed for i fællesskab at løse de små og mellemstore virksomheders udfordringer og at gribe de chancer, der følger med den fremadskridende digitalisering og integration af produktionslinjer og fremstillingsprocesser. Den hurtigt voksende mængde data, der indsamles af adskillige sensorer indlejret i processerne kræver effektive teknikker til at opnå relevant information online. Disse informationer føres tilbage til produktionslinjen og resulterer i en kompleks tilbagekoblingssløjfe. Gennem brug af model- og datadrevne automatiske styringsteknikker adresserer og udvikler vi egenskaberne af dette lukkede reguleringssystem (closed loop), for at sikre stabil og optimal drift under forskellige forhold.
– Prof. Thomas Meurer

Lærestolen for reguleringsteknik er en del af Institutte for Elektroteknik og IT ved Det Tekniske Fakultet ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Her fokuserer vi på udvikling og anvendelse af state-of-the-art teknikker til modellering, analyse, kontrol og optimering af komplekse dynamiske systemer. Vores hovedforskningsområder omfatter kontrol- og observatørdesign samt realtidsoptimering af ikke-lineære, netværks- og distribuerede parametersystemer. Vi anvender og evaluerer de udviklede metoder og begreber i forskellige anvendelsesområder, der vedrører produktionsteknologi, mekatronik og robotteknologi, proces- og kemiteknik, biovidenskab, automotive engineering og kooperative interaktive systemer. Denne ekspertise gør det muligt for os at anvende den nyeste viden og avancerede metoder til at løse praktiske udfordringer i fællesskab med vores partnere fra den akademiske verden og industrien. Udover forskning er vi involveret i uddannelsen af ​​vores bachelor- og kandidatstuderende. Vores undervisningsaktiviteter dækker forskellige aspekter af automatisk kontrol, state estimation, matematisk modellering og analyse.  Med afsæt i grundlæggende viden om lineære systemer under bacheloruddannelserne fokuserer vi på ikke-lineær styring, optimalt styring og distribuerede parametersystemer i vores kandidatkurser, ledsaget af kurser om modellering af fysiske processer og anvendt ikke-lineær dynamik. Teoretiske aspekter anvendes og evalueres af vores elever i forskellige laboratorier.

Medarbejdere i projektet

Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Meurer
Ledelse arbejdspakke 3
Projektledelse arbejdspakke 3.3: Optimal og prædikativ styring af produktionsprocesser
Matematisk modellering og styring,  realtidsoptimering, robotteknologi

M.Sc. Manuel Amersdorfer
Ph.d.-studerende i arbejdspakke 3.3: Optimal og prædikativ styring af produktionsprocesser
Matematisk modellering og styring,  realtidsoptimering, robotteknologi

Kontakt

Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Meurer

Lærestol for Reguleringsteknik
Teknisk Fakultet
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Kaiserstraße 2
24143 Kiel
Tyskland

Tlf: +49 431 880 6275
tm@tf.uni-kiel.de