Automatisering i produktionsindustrien bevarer regionale arbejdspladser

Den dansk-tyske produktionsindustri har i de seneste år oplevet en flytning af arbejdspladser til det billigere udland. Men nye, automatiserede produktionssystemer og-processer kan modvirke denne trend. Automatisering hjælper produktionsindustrien med at øge deres konkurrencedygtighed og derved at fastholde arbejdspladserne i regionen.

EU-projektet InProReg har sat sig som mål at styrke regionale virksomheder i den dansk-tyske grænseregion gennem automatiseringsløsninger. Nu har to af partnerne i projektet slået sig sammen for at tilbyde en første platform til udveksling og netværk på tværs af grænsen. Erhvervsfremmeorganisationen Kieler Wirtschaftsförderung (KiWi (projektpartner) og EDUR Pumpenfabrik Eduard Redlien GmbH & co. KG, der som netværkspartner er en af de første virksomheder, der med hjælp fra InProReg omsætter automatiseringsprocesser, har i slutningen af maj åbnet dørene for 55 regionale aktører til en workshop i EDURs lokaler fra i alt 40 virksomheder fra Tyskland og Danmark.

EDUR Pumpenfabrik har foretaget en række automatiseringstiltag for deres produktionsanlæg. Herved var der ikke tale om et tilkøb af software, men i første omgang må samtlige processer komme på prøvestanden,

påpeger Dr. Glenny Holdhof, som er direktør for EDUR Pumpenfabrik. Hertil blev der nedsat et projektteam på tværs af afdelingerne.

I en rundvisning gennem fabrikken havde gæsterne i automatiseringsforummet mulighed for at se bag kulisserne i produktionshallerne. Endvidere fortalte Dr. Henning Bähren, direktør for punker GmbH, hvordan slanke produktionsprocesser kan føre til en øget effektivitet og en dermed forbundet øget konkurrencedygtighed. Punker GmbH, som fremstiller ventilatorhjul i Egernfjord, bliver i InProReg støttet af Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). Prof. Dr. Thomas Meurer, der beklæder et professorat i reguleringsteknik ved CAUs Tekniske Fakultet, tilstræber en automatisering af produktionsprocesser ved at realisere en lukket regelkreds med informationsgenvinding. F.eks. kan man ved indsatsen af robotter undgå fejl i produktionen, idet man foretager en kamera- eller laserbaseret måling af geometrien, som så igen bliver brugt til online-sti-planlægningen og reguleringen af robotten.

Den officielle del af det første tysk-danske automatiseringsforum sluttede af med en præsentation af Morten Nielsen, cluster manager af Innovationsnetværket Robocluster i Odense, der har til formål at bringe partnere til automatiseringsprojekter sammen og at dele viden om automatisering og indsatsen af robotter.

Arrangementet blev vurderet meget positivt og har allerede ført til en række efterfølgende samtaler med interesserede virksomheder.

Kieler Wirtschaftsförderung er dog fortsat på udkig efter virksomheder, der skal eller vil beskæftige sig med automatisering af deres produktionssystemer. Kontaktperson for projektet hos KiWi er Dr. Andreas Borchardt:

Automatiseringsløsninger kan yde et stort bidrag til at vedligeholde og udbygge konkurrenceevnen af små og mellemstore virksomheder. Med InProReg har vi mulighed for at igangsætte en målrettet udveksling blandt virksomheder og mellem SMV’er og praksisorienterede forskningspartnere. Derudover tilbyder vi hjælp ved ansøgning af støttemidler.

Interesserede virksomheder er velkommen til at kontakte ham på disse kontaktoplysninger.

Et følgearrangement i samme format er planlagt til september/oktober i Rendsborg omegn. Vi vil informere nærmere herom på vores hjemmeside.

(Tekst: KiWi Kiel/Zora Rubahn)​
Automatisering i produktionsindustrien bevarer regionale arbejdspladser

You May Also Like